• Tre nyfunna mynt ser åter dagens ljus.

  Tre nyfunna mynt ser åter dagens ljus.

 • Riksantikvarieämbetets Magnus Stibéus och Richard Hedvall diskuterar Martin Olssons ritningar av den medeltida borgen i förhållande till vad vi hittat.

  Riksantikvarieämbetets Magnus Stibéus och Richard Hedvall diskuterar Martin Olssons ritningar av den medeltida borgen i förhållande till vad vi hittat.

 • Grunden till det medeltida dasset? Fundamentet rensas fram och ger förhoppningsvis mer svar på sikt.

  Grunden till det medeltida dasset? Fundamentet rensas fram och ger förhoppningsvis mer svar på sikt.

 • Avfallsgrop/latringrop under undersökning. Här framkom flera fynd, bl. a en fin armborstpil och svartgodskeramik.

  Avfallsgrop/latringrop under undersökning. Här framkom flera fynd, bl. a en fin armborstpil och svartgodskeramik.

 • Några av fynden så som det såg ut i början av veckan. Knivar, spikar, armborstpil, keramik och en sölja.

  Några av fynden så som det såg ut i början av veckan. Knivar, spikar, armborstpil, keramik och en sölja.

onsdag 17 juli 2013
Arkeologi på Kalmar slott: Avfallsgropar, armborstpilar och ett medeltida dass

Författare: Ulrika Söderström Ulrika Söderström

Utgrävningarna på slottet tuffar vidare genom lagren och i och med gårdagens mycket uppskattade föredrag av Länsmuseets Peter Danielsson om Kalmar slott och Kalmarkriget 1611-1613, så kan vi definitivt säga att vi har lämnat 1600-talet bakom oss. I början av veckan fick vi medeltidskänning då de första fynden i form av en armborstpil och lite rödgods (keramik) i 1400-1500-tals stil dök upp.

I den norra delen av schaktet fortsätter vi undersökningarna av det kalkstensfundament som ligger här, se bild 3. Arbetshypotesen är att fundamentet kan ha med konstruktionen av dass eller avträden så som det såg ut under tidigt 1500-tal. Fram till att det nuvarande Kungsgemaket anlades på 1560-talet var detta torn ett bostadstorn  med ett utanpåliggande dass fogat till murverket på den andra våningen. De här dassbyggnaderna var finurliga konstruktioner där själva avträdet var som en holk vidhängd murens utsida. Ibland var de utbyggda med en mur som kringgärdade själva holken och kanske är det ett sådant fundament som vi nu undersöker. Liknande exempel på sådana konstruktioner finns på slottet och även på andra samtida anläggningar såsom Vadstena och Läckö slott. Kungsmakstornet hade under medeltid en annan våningsindelning än den nuvarande som tillkom på 1560-talet när Kungsgemaket inreddes åt Erik XVI. Det medeltida tornet hade fyra våningar som förbands via en invändig spiraltrappa huggen i kalksten i murens södra del. När Kungsgemaket iordningsställdes under Eriks tid förstördes de äldre rummen i både andra och tredje våningen efter som den nya sviten skulle ha en annan golvhöjd än den anslutande medeltida salen i den norra längan, dvs där Grå Salen ligger idag. Den invändiga trappan finns fortfarande bevarad i taket ovanför Kungsgemakets dass och genom denna når man idag den på Eriks tid sänkta fjärde våningen. Som ni förstår så är det förhållandevis svåra tolkningar som vi står inför att göra av det som framkommit, mycket beroende på det faktum att den medeltida borgen har både byggts om och förändrats vid flera tillfällen. Om det just är ett  dassfundament vi har hittat, ja det får förhoppningsvis de kommande veckornas fortsatta undersökningar visa.

I övrigt är lagren är fortsatt kompakta med mycket inslag av raseringsmassor i form av tegel och kalkbruk blandat i svärtad, lerblandad jord. I den närmast centrala delen på undersökningsytan har vi nu undersökt vad vi anser vara en avfalls- eller latringrop där fler föremål framkommit. Med hjälp av metalldetektorn avsöker vi området efter eventuella metallföremål som gömmer sig i de kompakta jordmassorna och hittills har tre, ganska ordentligt ärgade, mynt påträffats. Än så länge har de inte kunnat tidsbestämmas men det hoppas vi återkomma med inom kort. I botten av gropen framkom någon form av stenläggning som möjligen skulle kunna vara samtida med den medeltida ringmur som löpte runt kastalen som uppfördes här omkring 1170. När gropen rensats och fyllningen undersökts hade fler fina fynd dykt upp, bland annat fler armborstpilar och medeltida svartgods. Fler detaljer och spännande information om den första ringmuren hoppas vi kunna ge nästa vecka när vi fått fram mer av denna.

Missa inte möjligheten att komma ut och titta på de lämningar som vi har framme just nu! Här hittar ni hela visningsprogrammet!

Vid tangenterna,

Ulrika S

Kommentarer

 • Ola

  Postad av Ola, 2015-04-06 22:48:27

  Vilken är armborstpil?
  Har ni fler bilder / dokumentation på armborst och pilar?

 • Ulrika Söderström

  Postad av Ulrika Söderström, 2015-04-07 14:35:25

  Hej Ola!

  Det var Riksantikvarieämbetet UvÖst (numera Statens historiska museer - Arkeologiska uppdragsverksamheten) som ansvarade för grävningen och är därmed dem du ska kontakta angående information och fler bilder. Vi var bara samarbetspart under fälttiden och höll i förmedlingen. Magnus Stibéus var projektledare.

  Hans uppgifter hittar du här: http://www.arkeologiuv.se/om-uv/kontakta-oss/uv-ost/

  Hälsningar
  Ulrika

Kommentera