• Adam undersöker raseringslagret medan Anders gräver den runda nedgrävningen där en blybricka påträffades.

  Adam undersöker raseringslagret medan Anders gräver den runda nedgrävningen där en blybricka påträffades.

 • Blybrickan som Anders hittade.

  Blybrickan som Anders hittade.

 • Ett mynt med Karl XI:s sigill.

  Ett mynt med Karl XI:s sigill.

 • Skärvan östersjökeramik med tjusig linjedekor.

  Skärvan östersjökeramik med tjusig linjedekor.

fredag 12 juli 2013
Arkeologi på Kalmar slott: Ett 1600-tals mynt, en blybricka och lite keramik från tidigmedeltid

Författare: Ulrika Söderström Ulrika Söderström

Utgrävningarna på Kalmar slott har nu kommit igång på allvar. Under den senaste veckan har vi fortsatt rensat oss ner genom det lager som avsatts under den period som kan ha varit den mest våldsamma i slottets historia – 1600-talet. Kalmarkriget 1611-1613, de dansk-svenska krigen på 1650-talet och det Skånska kriget 1675 till 1679 har utan tvekan satt sina spår i både slottets och stadens historia och de fynd som framkommer vittnar till viss del om vad som utspelats här. Flera kanonkulor i olika storlekar, muskötkulor som splittrats vid träffar mot slottet murar och druvhaglen (som jag berättade om i föregående inlägg) ligger inbäddade i lagren som i övrigt innehåller mängder av ben, murbruk och keramik.

I veckan har Anders, Adam och Nicholas undersökt det raseringslager som tycks ligga som ett kompakt lock över stora delar av ytan närmast slottets yttervägg. I ena hörnet finns en rektangulär stenlagd kontruktion som vi än så länge inte kan säga med säkerhet vad den haft för funktion. Kanske är den resterna av en utbyggnad på den medeltida ringmur som Martin Olsson hade framme på 1940-talet och som vi så småningom hoppas träffa på. I övrigt har även en närmast rund nedgrävning undersökts i lagret. Denna hade lagda kalkstenar i toppen och till en början utgick vi från hypotesen att det kunde röra sig om en brunn eller liknande konstruktion. När brunnar övergavs var det inte ovanligt att man stängde dem genom att fylla dem mängder av skräp och stora stenar. Men när Anders lyfte på stenarna fanns ett fyllningslager som var förhållandevis grunt och fyndtomt så när som på en blybricka som kan ha använts som viktmått eller liknande. I närheten framkom även ett mynt med Karl XI:s sigill men eftersom myntet är väldigt ärgat är det svårt att se exakt vilket år det är präglat.

I den yttre delen av samma lager kom en skärva östersjökeramik som därmed avvek från den övriga fyndkaraktären. Östersjökeramiken är vanligt förekommande under den tidiga medeltiden och in i 1200-tal så att vi påträffade den i det lager som bör vara 1600-tal tyder på att vi har omrörda massor på platsen. Kanske är det pga. Martin Olssons tidigare undersökningar, där ett av hans schakt ligger knappt en halvmeter från fyndplatsen, men det är även sannolikt att jordmassor har rörts om i samband med att man haft aktiviteter inom samma område under långa perioder. Det är därför inte helt osannolikt att skärvan grävts upp redan för länge sen, kanske under just 1600-talet, när de händelser som avsatt det nu undersökta lagret utspelat sig.

Den här veckan har även de publika visningarna av utgrävningarna inletts. En mängd intresserade har kommit och hälsat på oss vilket har varit väldigt roligt. Nästa vecka fortsätter vi på tisdag och onsdag då vi har öppna, kostnadsfria visningar kl. 9.00 och 16.30. Missa inte heller det första föreläsningstillfället! På tisdag 16 juli klockan 19.00 håller fil. lic historikern Peter Danielsson ett framträdande i Månsson-salen på slottet om Kalmar slott under Kalmarkrigets dagar. Missa inte detta! Föredraget är kostnadsfritt och ges i samarbete med Kalmar slottHär hittar du mer information om visningstillfällen, föreläsningar och barnguidningar.

Vid pennan,

Ulrika S

Kommentera