• Projektledaren Magnus Stibéus från Riksantikvarieämbetete UVÖst visar media vilken del av den medeltida borgen som kommer att undersökas.

  Projektledaren Magnus Stibéus från Riksantikvarieämbetete UVÖst visar media vilken del av den medeltida borgen som kommer att undersökas.

 • Stenläggningen i Lilla Amiralitetskällaren har varsamt tagits fram under utgrävningens första vecka. Efter att den dokumenterats ska titthål grävas för att se om några lämningar finns bevarade under.

  Stenläggningen i Lilla Amiralitetskällaren har varsamt tagits fram under utgrävningens första vecka. Efter att den dokumenterats ska titthål grävas för att se om några lämningar finns bevarade under.

 • Några av de fynd som börjar titta fram i schaktet. Kritpipor, glaserad keramik och en textilplomb, samtliga tillhörande 1600-talet.

  Några av de fynd som börjar titta fram i schaktet. Kritpipor, glaserad keramik och en textilplomb, samtliga tillhörande 1600-talet.

 • Druvhagel var ett otäckt vapen. Kanske kan dessa och den muskötkula som hittades i veckan härstamma från Kalmarkrigets dagar?

  Druvhagel var ett otäckt vapen. Kanske kan dessa och den muskötkula som hittades i veckan härstamma från Kalmarkrigets dagar?

torsdag 4 juli 2013
Arkeologi på Kalmar slott: Utgrävningarna på Kalmar slott har startat

Författare: Ulrika Söderström Ulrika Söderström

Den här veckan startade de arkeologiska undersökningarna på Kalmar slott. Under sex veckor kommer Riksantikvarieämbetet, i samverkan med Kalmar läns museum, att undersöka ett ca 100 kvadratmeter stort område på den yttre borggården där en om- och tillbyggnad av slottets restaurang planeras av Statens Fastighetsverk. I samband med utgrävningen på yttre borggården kommer även undersökningar att genomföras i den norra källaren, d v s i det som kallas Lilla och Stora Amiralitetskällaren. Undersökningen fokuseras kring att försöka ge kunskap om åldern på den byggnad som hittills tolkats som slottets äldsta byggnader. Vid Martin Olssons grävningar på 1940-talet hittade man bland annat den medeltida ringmur som omgärdat kastalen som stod här. Ett av målen med den nu aktuella grävningen blir därför att dokumentera slottets äldsta historia.

Under veckan har ett flertal fynd börja titta fram ur marken. Ett möjligt brandlager har rensats fram  i de delar som hittills varit orörda och fynden består främst av glaserad keramik, lite fajans, en kritpipa och någon muskötkula. De flesta fynden härstammar med stor sannolikhet från 1600-talet. Fyndet av s.k druvhagel som man använde som ammunition i kanoner är spännande och vittnar om de perioder som Kalmar slott stått under belägring och har anfallits av fiender. Kanske är tillhör de Kalmarkrigets dagar? Som vapen hade druvhaglet en begränsad räckvidd men var effektivt mot infanteri. Man matade kanonerna med säckar innehållande de druvformade haglen och när kanonen avfyrades spred kulorna ut sig i ett brett fält, ungefär som när man avfyrar en hagelbössa. Det måste ha varit fullkomligt fasansfullt att träffas av en sådan kula, se bilden härinvid.

Nästa vecka förstärks grävningen med vår egen Nicholas Nilsson som ska delta i undersökningen. Dessutom drar ett generöst och spännande visningsprogram igång. Tisdag-torsdag nästa vecka visar jag utgrävningen hela tre gånger om dagen, med start kl.9.00. Missa inte att hitta just det tillfälle att komma och titta som passar just dig! Läs mer här!

Håll utkik här på bloggen för mer spännande nyheter från grävningen och följ oss gärna på Facebook och på Instagram (#arkeologipakalmarslott).

Vid pennan,

Ulrika S


Kommentera