lördag 27 oktober 2012
Bokrecension: Medeltida borgar!

Författare: Ludvig Papmehl-Dufay Ludvig Papmehl-Dufay

Strax före jul prövade vi ett nytt grepp här på bloggen, att presentera recensioner av intressanta och läsvärda böcker som på något sätt knyter an till vårt tema, arkeologi i Kalmar län. Första recensionen mottogs väl, och här kommer därför ytterligare en. Boken denna gång heter "Medeltida borgar. Maktens hus i Norden" och är skriven av docent Martin Hansson, verksam arkeolog vid Smålands museum/Kulturparken Småland i Växjö. Boken är utgiven på förlaget Historiska Media.Är en borg en befästning? Ett traditionellt svar vore givetvis ett ja på frågan. Martin Hansson vill dock ge en mer nyanserad bild av de medeltida borgarna. Borgarna har också varit arbetsplatser och bostäder åt tjänare, knektar, pigor, drängar, murare och snickare. Främst har dock borgarna varit residens åt sina borgherrar och som sådana har de haft höga krav på sig gällande bekvämlighet och som statusmarkörer, både gentemot sina underlydande och mot sina gelikar. I flera fall har detta gått så långt att man har omskapat det om givande landskapet och grävt dammar, anlagt vallgravar och slängt upp jordkullar. Läget har också varit viktigt, det finns flera exempel på att man övergivit en tidigare borg och uppfört en ny liggandes mer avskilt och kanske på ett näs eller en holme vid en sjö. Dåtidens sinnebild för hur en aristokratisk herreman skulle leva har varit eftersträvansvärd för det övre samhällsskiktet i det medeltida Europa. Och sinnebilden var just en ädel, nobel och gudfruktig riddersman boendes i en borg. Martin Hansson visar i sin bok på att befästningsfunktionen ofta inte varit den viktigaste funktionen för en borg och ibland de tycks de fortifikatoriska inslagen snarast vara av symbolisk karaktär. Sen är det givetvis stor skillnad från borg till borg, det småländska frälsets små borgar kan knappast mäta sig mot kungamaktens mäktiga anläggningar som Kalmar och Borgholms slott. Vi får i boken veta att Kalmar slott under 400 år belägrades 22 gånger som vi känner till. Slottet var en så pass formidabel fästning att den aldrig föll i strid utan endast när besättningen kapitulerade eller bytte sida. Martin Hansson arbetar till vardags vid Smålands museum och är docent inom historisk arkeologi vid Lunds universitet. Han har en gedigen kunskap inom sitt ämne och det märks. Det är med van hand som han presenterar inte bara borgen och dess mångfacetterade funktioner utan man får också en god och lättillgänglig historik över det medeltida samhälle som borgarna fungerade i. En strid ström av borgar tas upp i boken, men det är inte som guidebok bokens styrka ligger. Är man ute efter detta är istället Det medeltida Småland utgiven av samme författare år 2008 att rekommendera. För en mer vetenskaplig översikt och studie av de medeltida borgarna i Sverige är Christian Lovéns Borgar och befästningar i det medeltida Sverige från 1996 mer passande litteratur. Men vill du förstå hur borgarna har använts, varför de ligger där de ligger och vilken roll de haft inom dåtidens samhälle, då är Medeltidens borgar boken för dig. På de 230 sidorna förklaras allt ifrån borgens funktion i strid till hur det var att leva på en borg och hur borgarna utvecklades och varför de försvann. Boken är skriven så att du inte behöver vara historiker för att förstå och uppskatta innehållet, detta utan att ge avkall på fakta eller förenkla innehållet.Skillnaden är stor mellan kungamaktens Kalmar slott......och frälsemannens Krönsborg i trä.Min egen upplevelse av boken är att dess styrka inte enbart ligger i att Martin Hansson har valt att använda ett vitt borgbegrepp och inte endast fastnar vid en aspekt av borgarnas funktion utan behandlar alla borgens egenskaper. Boken visar också på den heterogenitet som medeltidens borgar uppvisar. Bara här i länet kan vi uppvisa stor skillnad, från kungamaktens magnifika borgar i form av Kalmar slott och Borgholms slottsruin, till försvarskyrkor som kyrkan i Kläckeberga och Källa ödekyrka och frälsets egna borganläggningar som Krönsborg och Sverkers udde i Vimmerbytrakten. Jag kan rekommendera boken till alla som är intresserade av både borgar och det medeltida samhället. Läs boken och åk sedan ut och upplev de borgar som finns i din trakt med en annan förståelse. Karl-Oskar Erlandsson

Kommentarer

  • Anonym

    Postad av Anonym, 2011-10-24 04:51:45

    Sveriges vackraste & est spännande kyrka;)http://admin-czon.blogspot.com/2011/10/kalla-odekyrka-oknytt-spoken-vasen.html

Kommentera