tisdag 30 juli 2019
Dags för det andra gravröset

Författare: Johan Åstrand Johan Åstrand

Efter att arbetet med hällkistan avslutats har vi nu påbörjat undersökningen av den andra större graven som ingår i undersökningen. Den ligger i den södra delen av området och är ett rejält stenröse med en diameter av 14 meter.

Redan efter den första veckans arbete kan man konstatera att gravröset skiljer sig från det tidigare undersökta röset med hällkistan. Detta gravröse verkar ha byggts till och ändrats i flera omgångar. Efter den första framrensningen framträdde ett övre skikt med större stenar som man lagt på för att ge röset en jämnare form. Efter att ha tagit bort detta fann vi en underliggande tätare stenpackning med mindre stenar där många av stenarna är eldpåverkade. Man kan undra var all eldpåverkad sten kommer ifrån och varför man lagt upp den i gravröset? Vi undrar också om den svacka som finns i stenpackningen i mitten av gravröset skulle kunna vara en övertäckt hällkista. I nuläget har vi fler frågor än svar men de närmaste veckornas undersökning kommer förhoppningsvis besvara många av frågorna.

Bild 1: Här pågår rensning av det södra gravröset.

Bild 2: Det stensatta röset visar spår av att ha byggts till och ändrats i olika omgångar. Så här såg det ut efter den första rensningen.

Följ gärna arbetet genom att besöka de öppna visningarna. Varje onsdag kl 14. Mer information hittar du här:

https://www.kalmarlansmuseum.se/blogg/formedling-och-visningar-for-snapperiskogen/?fbclid=IwAR0dfgfq_G21RR-MB2RZteyvSC4nqoIbCf2Xrsq82340M2P2QieEb_DQlV8


Kommentera