lördag 27 oktober 2012
Dykning varannan dag

Författare: Lars Einarsson Lars Einarsson

Vädret fortsätter att sätta käppar ihjulet för dykarbetet. Typisk varannandagsväder som förstör den nödvändigakontinuiteten i arbetet. Igår söndag blev det en halv dags dykningar innansydostvinden byggde upp vågorna till alltför stort besvär. Vi fick lämnavrakplatsen efter att de nytilkomna dykarna vecka 2 hade genomfört sittbehövliga orienteringsdyk. Undersökningsfartyget Calmar Nyckel tänkteinte utmana ödet med att ligga kvar i den tilltagande vinden, utan stävade motDegerhamn på Ölands västra sida så snart dyklaget gått iland i Skärlöv.

Arbetet på botten har fortsatt varithelt fokuserat på att frilägga den stora kistan som vi stötte på direkt när vibörjade förra helgen. Den ligger minst sagt lite knökigt till, djupt nerer ischaktet omgiven av ett par rejäla avbrutna däcksbalkar. Och de flyttar maninte på bara sådär. Vid sidan av kistan står flera däcksplankor fråntrossdäcket på högkant, hårt packade och delvis fastklämda mot skrovets insida.Dessa måste vi först lossgöra, för att kunna komma nära själva kistan. Enfrilagd kista är ju det nödvändiga slutmålet inför själva lossgörandet, menockså en rysare eftersom den i det läget är extremt exponerad och kan - om denär instabil - kollapsa. Därför måste en successivt säkras med spännband och stöttandeträkonstruktioner.

Runt om själva kistan lyserfyndmaterialet fortfarande i stort sett med sin frånvaro. Det märks tydligt attvi närmar oss den brottyta som markerar den plats för om stormasten därskeppets klövs i två stycken vid förlisningen för 335 år sedan. Samtidigtändrar fyndmaterialet karaktär - både med avseende på kvalitet och kvantitet -ju längre mot fören vi rör oss. De aktre delarna av skeppet var förbehållna dehögre befälet. Därför påträffas både fler och mer exklusiva föremål där än i deförliga delarna där vi jobbar just nu. Men självfallet är förstörelseprocessenmidskepps en stor del av förklaringen till den relativa fyndlösheten ischaktområdet, kistorna undantaget.

Att stöta på kista efter kista som vigjort under de senaste åren är trots de spända förväntningarna på innehålletinte odelat positivt. Nackdelen är att storleken på den utgrävda ytan under ett"kist-år" blir så försvinnande lite, eftersom så mycket dyktid går åtatt frilägga och bärga dessa dyrgripar. Samtidigt är kanske kistorna de mestinformationsrika fynden som finns på vrakplatsen, eftersom de oftast innehållerså rika kombinationer och variationer av fynd som ger en detaljerad bild avlivet ombord och 1600-talsmänniskan.

/Lasse E.

Kommentera