lördag 27 oktober 2012
E22 Blekinge 2

Författare: Helena Victor Helena Victor

Ny rapport från fält. Andra dagen var minst lika spännande som första. Massa fynd, anläggningar, kulturlager, och en urnegrav.På lokal 19 gjorde de sin sista dag och hittade fler intressanta anläggningar. Åtminstone en hydda till samt en stor grop med sot, kol och röda brända klumpar. Kan det ha varit en tillverkningsgrop för rödockra? Vår keramikexpert Torbjörn Brorson har tagit prover för analys, så vi får vänta på svaret.På lokal 14 hade vi en mycket spännande dag. Överallt vi letar hittar vi flinta, anläggningar, sotlager och kulturlager. En anläggning som redan hade en färdig profil fanns i väggen på ett litet sandtag inom området. Där fann Kenneth en fin skrapa och keramik som troligen är från övergången mellan trattbägartid och gropkeramisk tid (se bild).Dagens största händelse var dock när vi tog upp den urna med brända människoben som påträffades redan förra året under utredningen. Nu har den stått och väntat hela vintern täckt av ett skyddande hölje. Spänningen var stor och Torbjörn Brorson deltog ivrigt i avtäckandet. Gravurnan hade blivit skadad av plöjning så bara en bit av nedre delen fanns kvar. Men i marken runtom hittade vi mer keramik från samma urna. I och runt urnan fanns brända ben och denna typ av grav kallas för urnegrav. Krukan var så skadad att den inte gick att flytta därför lindade Torbjörn och Ulrika in den plastfolie. Sedan transporterades den in till ett laboratorium för att undersökas inuti och klistras ihop. Nu ska vi leta efter flera.Vi känner oss mycket säkra på grävningen för vi har vår fälthund, Spike med oss. Han säger till när det kommer främmande och vaktar duktigt våra handskar. Liksom vi andra i fält har även han varselkläder.Tack och hej från fält,Helena Victor

Kommentarer

  • Anonym

    Postad av Anonym, 2010-04-08 23:25:49

    Ladda gärna upp mycket större bilder, nu ser man inga detaljer alls :)

Kommentera