måndag 8 juli 2019
Film från Snapperiskogen

Författare: Johan Åstrand Johan Åstrand

Den arkeologiska undersökningen vid Snapperisskogen rullar på. Nya ytor med boplatsspår friläggs och lämningar efter flera stolburna hus undersöks. Arbetet med gravarna fortsätter och snart kommer vi att få se vad hällkistan i det norra gravröset innehåller. Inom kort påbörjas även undersökningen av det södra gravröset. Hela tiden dokumenteras allt som undersöks innan det tas bort. Som en del av rapporteringen kommer filmaren Daniel Lindskog att göra en ”minidokumentär” om undersökningen. Daniel har redan nu gjort en kort film som en introduktion till utgrävningen. Filmen är tillgänglig här. Följ vad som händer under en åskig undersökningsdag. 


Kommentera