lördag 27 oktober 2012
Första kistan har nu nått ytan!

Författare: Lars Einarsson Lars Einarsson

Lättnadens suckar och spridda applåder hördes när den första av Kronans kistor årgång 2010 väl stod på undersökningsfartyget M/S Calmare Nyckels däck 11.43 på tisdagsförmiddagen. Detta har hänt idag: Första dykparet imorse lyckades lossgöra kistan. Därefter sköts två parallella, tunna medar av stål in under kistan. Medarna länkades samman med två överliggande medar förbundna med rep. Nästa steg var att positionera det kar av plast som kistan skulle bärgas i, i omedlbar anslutning till kistans läge på botten. Därefter lyftes kistan försiktigt ur sitt ursprungliga läge i schaktet, med hjälp av två dykare och en liten lyftsäck som fästs i lyftslinget. Kistan fördes sedan de 85 centimetrarna uppåt och åt sidan för att till sist sänkas ned i det, för bärgningen till ytan, speciellt avsedda karet. När detta var gjort var den mest riksfyllda delen av lyftet genomfört. Nu återstod färden mot ytan. En bärgningslina knöts fast i karet lyftstroppar. Så var det dags att försiktigt lyfta ekipaget mot ytan 27 meter ovanför. Väl ett par meter under ytan gjordes ett avhåll och en mindre lyftstropp fästes mellan HIAB-kranens krok och karets lyftstroppar. Sedan kunde det sista lyftet upp på fartygets däck genomföras (se bilden). Där omhändertogs kistan efter konstens alla regler. Tack, kära dyklag, för ett fantastisk lagarbete! Ombord fartyget stabiliseras kistan och hålls ständigt fuktig i sitt förvaringskar. Nu återstår att föra den in till Länsmuseet i Kalmar där senare i sommar det spännande öppnandet och konserveringsarbetet av dess innehåll kommer att ske. I väntan på det, måste vi ge oss till tåls vad gäller nyfikenheten på vad som den kan dölja! Ingen rast, ingen vila. Omedelbart fortsätter arbetet med att frilägga, stabilisera och lossgöra nästa kista. Vi hoppas att den skall vara i samma goda kondition som den första som nu nått ytan. Någonting säger mig dock, att vi kanske står inför en knivigare uppgift denna gång. Regalskeppet Kronan släpper inte ifrån sig sina skatter frivilligt.....Lars Einarsson

Kommentera