• Den stora rektangulära mörkfärgningen, som vi tror är resterna av ett grophus, syns tydligt mot den ljusbruna sanden.

    Den stora rektangulära mörkfärgningen, som vi tror är resterna av ett grophus, syns tydligt mot den ljusbruna sanden.

torsdag 21 augusti 2014
Första veckan i Hossmo!

Författare: Ludvig Papmehl-Dufay Ludvig Papmehl-Dufay

Denna vecka inleddes den arkeologiska undersökningen i Hossmo, på den plats där vi tidigare konstaterat spår av en forntida väg tillsammans med spridda lämningar av lite finare sort från den yngre delen av järnåldern, omkring 500-1000 e.Kr. Utgrävningen är en del av undersökningarna inför den nya E22 förbifart Rinkabyholm söder om Kalmar. Förutom i Hossmo gräver vi även i Skyttlahagen, där vi började redan förra veckan.

 

Förväntningarna inför undersökningen i Hossmo har varit lite blandade; vi har hela tiden vetat att vi är något mycket intressant på spåren, samtidigt verkade det utifrån förundersökningarna som att vi inom undersökningsområdet inte kommer att kunna fånga upp särskilt mycket utan nog mest befinner oss utanför händelsernas centrum. Utöver den forntida vägen hade vi hittat rester av en ugn och en del spridda lämningar i form av eldstäder och stolphål, men chansen att inom området hitta tydliga bebyggelselämningar verkade små.

 

I onsdags morse tog det hela en lite ny vändning, när grävmaskinen sakta men säkert täckte av en mycket tydlig ca 4 x 3 m stor mörkfärgning mitt på ytan. Med största sannolikhet rör det sig om ett så kallat grophus, en typ av mindre byggnad med försänkt golv som förekommer på ett stort antal järnåldersboplatser runt om i Skandinavien och som ofta förknippas med hantverksaktiviteter av olika slag. Fyndet i Hossmo passar därmed väl in i vad som tidigare hittats i området och det ska bli väldigt intressant att se vad som kan dölja sig här.

 

VI fortsätter hålla visningar varje vecka av de båda undersökningsplatserna, för tider och karta se här. Är du nyfiken på att följa vårt arbete, gilla oss på facebook och håll utkik här på länsmuseets blogg!

 

 

Ludvig Papmehl-Dufay, Museiarkeologi Sydost

Kommentera