lördag 27 oktober 2012
Fortsatta dykningar under sensommaren

Författare: Lars Einarsson Lars Einarsson

Själva utgrävningsarbetet är nu avslutat för i år på regalskeppet Kronans vrakplats. Sammanlagt tre veckor vigdes åt blötläggning av ett dyklag bestående av närmare fyrtio erfarna dykare. Kustbevakningens bärgningsdykare såg till att servicearbetet blev utfört på och runt vrakplatsen. Utan tunga ankare och kraftiga förtöjningstrossar är det svårt att genomföra säker dykning med trygga bärgningsförhållanden för det marinarkeologiska materialet. De Kronandykare som återkommer år efter år, är en grundläggande förutsättning för att arbetet på botten skall kunna fortsätta i den omfattning som är nödvändig. Förutom gediget dykkunnande har de flera specialkompetenser som kommer till användning i arbetet till havs. Ingenjörer, kockar, sjöbefäl, läkare, fotografer, datatekniker, elektriker - alla skapar de en kompetensprofil av sällan skådat slag. Tack till alla er som möjliggör projektets fortlevnad där ute i Östersjön!Kronans fynddatabas utökades med drygt tvåhundra föremålsposter under sommaren. Flera av dem har sitt ursprung i den kista som påträffades närmast skrovsidan på Kronans trossdäck för ett par veckor sedan. Kistan är nu bärgad och inlåst i säkert förvar på länsmuseet i Kalmar. Nu återstår detektivarbetet med att försöka klargöra vilka föremål i närområdet på botten som ursprungligen kan ha legat i den trasiga kistan.Planerna för sensommaren är nu att återvända till vrakplatsen för att utföra mät- och fotograferingsarbeten. En av de viktigaste uppgifterna i undersökningssarbetet är att försöka rekonstruera den rumsliga indelningen i det sargade skeppet, och därefter försöka klarlägga vilken verksamhet som bedrivits på de olika platserna. Det kan röra sig om förvaringsutrymmen för personlig utrustning eller proviant, om vistelseplatser för olika besättningsmän, om platser avsedda för vård av sjuka och skadade, om platser under däck där olika typer av hantverk utfördes. Sakta men säkert växer bilden av det seglande skeppet fram......Lars Einarsson

Kommentarer

  • frebro

    Postad av frebro, 2009-07-19 12:46:27

    Jag vill tacka än en gång för att jag och min sambo fick vara med er ett par dagar sommaren 2007 och se hur arbetet går till. Det var otroligt spännande; ett minne för livet. Foton finns här: http://www.flickr.com/photos/broman/sets/72157601137239400/ (ni får gärna använda dom till vad ni vill).

  • Anonym

    Postad av Anonym, 2009-07-29 21:32:33

    Alltid lika spännande läsning. Perfekt med en blogg så man hela tiden kan hålla sig uppdaterad med det senaste angående "Kronan"När under sensommaren kommer ni forsätta med mät- och fotograferingsarbeten?Mvh//Emcousteau@live.se

Kommentera