• Liza, Monica och Rose, som tvångsförflyttades med sina familjer i juli 1962. Utifrån Ma Roses historia skrevs scenariot till tidsresan i Nduli township.

  Liza, Monica och Rose, som tvångsförflyttades med sina familjer i juli 1962. Utifrån Ma Roses historia skrevs scenariot till tidsresan i Nduli township.

 • Den buss som Museum Service i Pietermaritsburg använder för tidsresor runt om i provinsen KwaZulu-Natal

  Den buss som Museum Service i Pietermaritsburg använder för tidsresor runt om i provinsen KwaZulu-Natal

 • Svenskar och sydafrikaner i More Living projektet, äldrevård o kulturarv, provinsministern för Social Development i mitten.

  Svenskar och sydafrikaner i More Living projektet, äldrevård o kulturarv, provinsministern för Social Development i mitten.

 • Halvökenlandskapet i nordvästra Sydafrika. Hur kan man tillsammans använda detta känsliga landskap? En grupp jägare och samlare möter en grupp boskapsskötare.

  Halvökenlandskapet i nordvästra Sydafrika. Hur kan man tillsammans använda detta känsliga landskap? En grupp jägare och samlare möter en grupp boskapsskötare.

tisdag 5 november 2013
Fyra veckors arbete i Sydafrika!

Författare: Ebbe Westergren Ebbe Westergren

På väg hem efter ett antal veckors arbete för länsmuseet i Sydafrika och Uganda. En väldigt omständlig hemresa för mej via Addis Ababa och Kairo, betydligt längre tid än vanligt.

Hur sammanfattar man det arbete som gjorts och allt som vi varit med om under dessa veckor? Som vanligt är det svårt att förstå det som vi/museet gör, om man inte varit med

Senaste veckan var vi tio personer från Sverige i Cape Winelands, Sydafrika, såväl politiker, chefer o tjänstemän från äldreomsorgen i Kalmar o Mörbylånga. Och så Emma Angelin-Holmén, Tina Lindström o jag från länsmuseet. Vi avslutade det två-åriga projektet om äldrevård o kulturarv, More Living, ett samarbete mellan Kalmar län och Cape Winelands. Det var fantastiska upplevelser under veckan, bl.a. ett stort kulturevent med mer än 600 äldre och en stark tidsresa till 1962 om tvångsförflyttningar mitt inne i ett svart township; drygt 100 äldre o community members  medverkade.

Veckan innan arbetade Tina o jag med Cape Nature, en stor naturvårdsorganisation med 600 anställda, i ”Landscape Education”. Det var typ examen för den personal inom Cape Nature, som vi haft i utbildningar i olika omgångar under ca två år. I fokus var bruket av landskapet och kampen om resurserna. Sanfolket, typ ”stenåldern” och det arkeologiska materialet, blev vårt historiska exempel. I ett avslutande seminarium med ledningen för Cape Nature, så konstaterade man att pilotfasen med Landscape Education nu är över och man går in i ett skede där arbetssättet ska implementeras i organisationen och i naturreservat och världsarv i Western Cape. Kan liknande arbetssätt implementeras i Kalmar läns naturområden och världsarv? Jag undrar…

Veckan innan var det stor nationell tre-dagars konferens med Bridging Ages South Africa i Port Shepstone, 160 delegater från hela landet. Helen Eklund o jag representerade länsmuseet. Under konferensen antogs en tre-årsplan för tidsresemetodik o Bridging Ages i Sydafrika, efter långa o intensiva diskussioner.

Ytterligare en vecka innan så hade vi flera seminarier o möten med några av de större nationella museerna i Johannesburg o Pretoria. Dessutom innehöll den veckan en tretimmars diskussion på nationella Kulturdepartementet i Pretoria; vi mötte ambassadören o personal från svenska ambassaden, liksom en svensk regeringsdelegation ledd av Jan Björklund. Jag fick uppdraget i samband med mötet på Kulturdepartementet att ta fram ett utkast i att göra ”tidsresemetodiken” mer ”sustainable” i Sydafrika o inkludera detta i 20-årsjubileet av demokrati nästa år. En stor utmaning

Min resrutt började i slutet av september med ett demokratiprojekt i Uganda, Sites and Stories, där Byteatern o länsmuseet samarbetar, men det känns som ganska längesen nu.

Som vanligt är upplevelserna starka. Man kan utan tvekan tala om tydliga framgångar för vårt arbete med ”tillämpat kulturarv” i Sydafrika, något som har betydelse både där o hemma. Men det känns ofta som att vi är mer uppmärksammade när vi är utomlands än hemma. Hur kommer det sej?

Och man kan undra varför kulturmiljöpedagogiken blir starkare i Sydafrika än i Sverige. Hittar vi inte de spetsiga frågorna på hemmaplan? Arbetar vi inte tillräckligt med de frågor som engagerar människor?

I Sydafrika har man nu tagit fram en tre-årsplan i kulturmiljöpedagogik, något som vi ännu inte gjort i Sverige/ Kalmar län. Och vid de två senaste resorna till Sydafrika har vi haft långa, intensiva möten med Kulturdepartementet, men inget liknande har skett i Sverige. Vad beror det på?

Jag tar gärna emot svar eller synpunkter på mina undringar, säg bara till.

Oavsett så har det varit drygt fem intensiva veckor med hårt arbete. Ansvaret och den ständiga koncentrationen på det som vi gör är väl det som tar mest kraft. Men samtidigt har det varit väldigt roligt och en stark teamanda bland egna o andra kollegor och jag upplever att vi  gjort skillnad hos dem som vi arbetat med. Och det är ju det viktigaste...


Kommentera