måndag 19 augusti 2019
Välkomna på Arkeologidagen den 25 augusti

Författare: Jhonny Therus

Gravröset i söder, en hällkista till…

Undersökningen av det södra gravröset har fortsatt under de senaste veckorna. Våra tidigare aningar har visat sig stämma. Lagren av skärvsten och mindre stenar visade sig täcka en kraftigare stenpackning. Röset innehåller en stor hällkista och graven har byggts på i omgångar, troligen över lång tid. Hällkistan ligger förskjuten mot den nordvästliga delen av röset som också tycks vara den äldsta. Den en sydöstra delen av röset verkar däremot vara påbyggd i omgångar och flera olika rader av kantkedjestenar har påträffats på olika nivå i stenlagren. Tidigt framkom bearbetad sten, t.ex. avslag och kärnor, i stenpackningen. Nu har vi dessutom börjat hitta brända ben, och några bitar keramik, spridda i stenpackningen utanför hällkistan. Troligen rör det sig om sekundärgravar.

Arbetet med hällkistan kommer förmodligen att vara i sin slutfas i samband med Arkeologidagen den 25/8 https://youtu.be/HJdEN966bfA . Då har vi visningar kl. 11 och 13.

Information finns på https://www.raa.se/arkeologidagen/2019/smaland/arkeologi-i-snapperiskogen-vaxjo/

Bild 1. Undersökning av gravröse med hällkista, från ovan.

Bild 2. Här rensas nästa lager sten bort och hällarna till hällkistan, i högra nedre hörnet, börjar sticka fram.

Bild 3. Visar en av de olika rader av sten som placerats ovanpå gravens stenpackning, när lagren sten börjat växa ut över, och täcka, de äldre kantkedjorna.


Kommentera