• Stadsparken i Kalmar

  Stadsparken i Kalmar

 • Stadsparken i Oskarshamn

  Stadsparken i Oskarshamn

 • Folkets park i Oskarshamn

  Folkets park i Oskarshamn

 • Folkets park i Kalmar

  Folkets park i Kalmar

tisdag 29 oktober 2013
Har du varit i Folkets park och dansat eller brukar du promenera i stadsparken?

Författare: Magdalena Jonsson Magdalena Jonsson

Tillhör du dem som har minnen från stadsparkerna och Folkparkerna i Kalmar eller Oskarshamn? På uppdrag av länsstyrelsen i Kalmar län ska länsmuseet göra en dokumentation av hur våra parker har använts sedan de anlades och ge förslag på hur man skulle kunna använda dem i framtiden.

Stadsparker anlades i flera svenska städer under 1800-talets andra hälft. Tanken var att skapa en grön miljö för rekreation i de växande städerna. I Kalmar anlades stadsparken under 1880-talet och i Oskarshamn ett par årtionden tidigare. Stadsparken skulle vara till för alla men blev en social arena för dåtidens borgarklass. Stadsparkerna skulle visas upp för besökare och därför satsade men på prydliga planteringar, ovanliga träd och välskötta gräsmattor. Arbetarna valde att istället anlägga folkparker där politisk och facklig verksamhet skulle kunna samsas med nöjen. I Kalmar invigdes Folkets park år 1900 och i Oskarshamn invigdes nuvarande Folkets park 1907.

Dessa fyra parker har alltså alla en lång och spännande historia. Projektet, som heter Möten i parken, fokuserar på vad som hänt i parkerna.  Hit har människor kommit för att umgås och roa sig men också för att få veta mera och lära sig något. Vi vill nu komma i kontakt med dig som har minnen, berättelser och bilder från de fyra parkerna. Vad har du upplevt i parkerna? Hur var en danskväll i Folkets park under olika årtionden? Vem har du hört tala eller sett uppträda i parken? Vad betyder parken för dig idag? Hur vill du använda parkerna i framtiden? Vad tycker du saknas idag?

Skicka in dina minnen och berättelser till magdalena.jonsson@kalmarlansmuseum.se. Har du några foton som vi kan få använda, så får du gärna skicka med dem också.

Tack alla med minnen från parkerna!

Kommentera