lördag 27 oktober 2012
Idag onsdag 22/9 öppnas den första kistan

Författare: Lars Einarsson Lars Einarsson

Nu är det äntligen dags. Om ett par timmar öppnas den första av de två intakta kistor som lyftes från Kronan i somras i närvaro av den församlade pressen. Den är tung. Lyftet från botten var spännande. Först lyftes den ur sitt läge i schaktet, där den står i 334 år. Lyftet från det ursprungliga läget ned i det bärgningskar i vilket den sedan fördes till ytan, skedde med hjälp av lyftsäck - en plastballong som man fyller med luft från dykartuberna. Dessförinnan hade den bandagerats och stagats upp för att undanröja risken för en kollaps. Nu står den färdig att öppnas i konserveringslabbet på Kalmar läns museum. Om ett par timmar får vi veta glänta på dörren till det förflutna och få en första inblick i vad den innehåller..........Lars Einarsson

Kommentera