lördag 27 oktober 2012
Introduktion till historisk arkeologi, 10 hp

Författare: Cornelius Holtorf

Det finns fortfarande några platser kvar på Linneuniversitetets nya kurs Introduktion till historisk arkeologi, 10 hp.Relationen mellan ting och text är en central fråga som ger historisk arkeologi en ämnesmässig särart gentemot annan arkeologi och historia. Kalmar var en av Nordens viktigaste medeltida städer, varför det lokala och regionala kulturarvet blir en naturlig del av kursen. Kursens ger också en orientering om den historiska arkeologins teori och metod med en empirisk tillämpning på materiell kultur och samhällsutveckling i Norden under medeltid och tidigmodern tid.Lärare är arkeologen FD Martin Hansson, bitr chef vid Smålands museum, Växjö. Martin är bl.a. författare av "Det Medeltida Småland" (2008, recenserad i SvD).Kursen ges på kvällstid i Kalmar vecka 40, 2010 - vecka 15, 2011 (kvartsfart). Det går bra att kombinera med jobb eller andra kurser. Mer information om kursen här.Vid intresse anmäl dig gärna omgående via studera.nu (direktlänk).

Kommentera