lördag 27 oktober 2012
Kamp med kistorna

Författare: Lars Einarsson Lars Einarsson

Idag har vi ett nytt dykarlag på plats. De sätts in i arbetet av oss i dykarteamet som är kvar sedan förra veckan. Efter inledande teoretiska genomgångar och sedan orienteringsdyk på platsen, är det dags att ta i tu med den den viktiga uppgiften, nämligen att gräva loss den första kistan ur den stenhårda leran närmast skrovets insida. Därför är det nu är det fullt fokus på den s k kista 2. Den ligger bäst till för att friläggas och lyftas först. Efter att ha avlägsnat ett par plankor som legat tryckta mot kistans ena sida, försågs kistan med stabiliserande elastisk binda och sedan ett vadderat spännband så att den inte riskerar att falla isär under friläggningen. Ett dykpar är nere åt gången. En dykare sköter den tryckluftsdrivna slamsugen, den andra gräver med skärsleven i den fast leran som hållit kistan i sitt grepp under 334 långa år. Det är viktigt att varje dykpar hittar en bra arbetsställningen i det trånga schaktet, så att grävarbetet blir så säkert och bekvämt som möjligt. Sakta men säkert kan kistan börja sin mödosamma resa mot ytan igen...Lars Einarsson

Kommentera