lördag 27 oktober 2012
Kistor, kistor, kistor....

Författare: Lars Einarsson Lars Einarsson

Vilken överraskning! Vi var inställda på att fynden skulle avta i omfattning ju längre söderut mot skrovets tvärskeppsgående brottytan vi kom. Istället visar det sig att ännu en ficka med skyddande timmer finns för om fjolårets schakt som grävdes. Området är c a 2,7 m lång och 1 m brett. Två kistor - 70x46 cm resp. 60 x 40 cm stora - ligger i fil i långskeppsriktningen. Alldeles hela med locket på. Bredvid den ena av dem ligger ytterligare en hel kista. Den är något mindre, 60 x 35 cm. Alla tre kistorna ligger i skeppets kantringsriktning, d v s välta 90 grader mot babord. Kistorna ligger dikt mot insidan av skrovet. Det betyder att de i princip ligger i samma läge som de låg när Kronan förliste. Om de hade rört sig bara lite mera, hade de sannolikt slagits sönder. Nu ligger de där och väntar på att åter få se dagens ljus efter 334 år på botten på samma plats. Men ännu återstår det mödosamma arbetet att försiktigt gräva loss dem från den tenhårda, tätt packade lera som fixerat och skyddat dem från nedbrytning i hundratals år. Ett lysande duktigt team på 18 dykare och fartygsbesättning gör unik historia i ett glittrande hav öster om Öland.Lars Einarsson

Kommentera