lördag 27 oktober 2012
Kontakt etablerad med regalskeppet Kronan

Författare: Lars Einarsson Lars Einarsson

Till slut ville vädret oss väl. Snart fyra dagars dykningar i lugnt och soligt östersjöväder. Men farvattnen utanför östra Öland börjar bli rejält brunt av alla alger som sökt sig in mot kusten i den svaga ostvinden. De första meterna ned mot vraket där nere på 27 meters djup, är som att dyka i havregrynsgröt. Sjok av alger gör sikten obefintlig. Halvvägs ned mot botten klarnar sikten, men ljuset från ytan är fortfarande svagt när det filtrerats bort av algerna vid ytan. Vi har börjat sommarens utgrävningar i anslutning till förra årets schakt där två intakta kistor hittades. Grävområdet ligger på skeppets ursprungliga trossdäck. Trossdäcket låg näst längst ned i fartyget. Många av fynden som vi hittar, är föremål som fallit ned från det överliggande undre kanondäcket; vi gräver fram kulor, krut och de sargade kvarlevorna av bösseskyttarna, de män som hade till uppgift att hantera kanonerna ombord. Vi fortsätter att arbeta ned mot vrakets garnering, som insidan avskeppets skrov kallas. Fyndens karaktär kommer förhoppningsvis att kunna berätta om vilka människor som kan ha vistats här och vilken verksamhet som bedrivits i området. Frågan är om de spår vi söker efter, är så väl bevarade efter 333 år att vi kan upptäcka dem....... Lars Einarsson

Kommentera