• Brun korrosion.

    Brun korrosion.

  • Blågrön korrosion.

    Blågrön korrosion.

tisdag 26 mars 2019
Korrosion, korrosion och lite mer korrosion!

Författare: Angelica Fingal Angelica Fingal

De 126 kanoner som fanns på regalskeppet Kronan bestod enbart av brons. Brons är en legering av koppar och tenn. Korrosion bildas när metallen är i kontakt med, bland annat, fukt och syre. 
Färgen på korrosionen beror på korrosionsprodukten, som i sin tur delvis beror på miljön den legat i, samt legeringen. 

På bilden ser vi att kanonen främst har en blågrön korrosion vilket utvecklas från koppar (II) karbonater. Den brunorangea korrosionen är troligtvis från järn, vilket kommer från ett annat föremål som legat emot kanonen på havsbotten. 

Kommentera