lördag 27 oktober 2012
Några dagar av tystnad bruten

Författare: Lars Einarsson Lars Einarsson

Ett väder som påminner mer om höst än sommar, har plågat oss under nästan en vecka. Måndag var körd p g a blåsten. Sedan någon halvdag här och där, och nu ett par dagar dykning. Jag är glad att kunna meddela att undersökningarna av trossdäcket är fullbordat efter åtta års undersökningar. Åtta år! Ja, kom ihåg att alla dessa kistor vi grävt fram på däcket under det understa av de tre kanondäcken på Kronan sinkat oss otroligt rent tidsmässigt.

Men deras innehåll har varit oerhört givande; myntskatter, apotekskistor, verktygslådor och resväskor à la stormaktstid. Hur som helst, vi har nu nått vägs ände på trossdäcket. Igår nådde vi fram till högen med barlaststen som tornar upp sig som ett bronsåldersröse i anslutning till brottytan tvärs skrovet. De ytliga skeppstimren i området uppvisar tecken på brandskador, helt logiskt med tanke på den explosion som bröt skeppet mitt itu i höjd med stormasten. Längre än till barlasthögen kommer vi inte. Säkert finns det enstaka, kraftigt nedbrutna fynd under barlasten, men dessa kommer inte att bli föremål för utgrävningar.

Vi har också hunnit med att gräva ett par sökschakt i sidled med flera provschakt nedåt i bottensedimenten tvärs vrakplatsen för att få en föraning om vad som eventuellt döljer sig i denna outforskade del av skrovområdets utkanter. Men inte heller här har några sammanhängande fyndlager, som de i de norra delarna av vrakplatsen kunnat konstateras. Imorgon avslutar vi 2012 års undersökningsarbete på Kronans vrakplats. Trötta, men mycket nöjda med de resultat som vunnits.

Kommentera