lördag 27 oktober 2012
NU är den klar – Gladhammar rapporten!

Författare: Nicholas Nilsson Nicholas Nilsson

Efter idogt arbete är den nu äntligen klar. Förundersökningen som genomfördes i somras höll på i ca tre veckor och under den tiden gjordes en omfattande kartering av de lämningar som fanns både vid gruvområdena vid Holländarefältet och Sohlbergsfältet men även vid Hyttan. En hel del schakt togs också upp för att se hur stratigrafin i områdena såg ut och för att se om där fanns några äldre bevarade lämningar under alla varphögar.Alla resultat finns nu att läsa i rapporten. Materialet blev så omfattande att vi valde att göra två volymer av rapportresultaten. Rapporten innehåller mycket bild och kartmaterial. Rapporten är nu också tillgänglig på museets hemsida under "arkeologiska rapporter".Knappt har rapporten hunnit svalna förrän nästa etapp är på gång. Nu väntar en särskild undersökning av vissa områden och länsstyrelsen har nu lagt ut ärendet på anbud.Nicholas NilssonKLM


Kommentera