Nya rapporter!

Av Ludvig Papmehl-Dufay 2009-09-02

Mitt under den slumrande sommaren hintade jag om att några nya rapporter var på gång. Två av dessa finns nu att ladda ner från KLMs hemsida! Rapporterna i fråga är från två arkeologiska förundersökningar i Nybro respektive Köpingsvik, på platser som för övrigt figurerade bland föredragen på Arkeologidagen i söndags. Rapporten "Blästbrukslämningar i Brånahult" behandlar en förundersökning som genomfördes under mitten av december 2008 strax utanför Nybro. Som titeln antyder är det järnframställning det handlar om, närmare bestämt medeltida sådan med dateringar till omkring 1200-1400-tal. En mycket spännande plats, med omfattande och välbevarade lämningar från en mycket spännande och viktig del av Smålands historia! Rapporten "Boplatslämningar från yngre bronsålder och tidig medeltid" redovisar resultaten av förundersökningen i Prästhag strax söder om Köpingsvik i slutet av mars och början av april 2009. Detta var den plats där vi sedan under juni 2009 undersökte en gård från sen vikingatid och tidig medeltid. Resultaten från den särskilda undersökningen kommer att redovisas i en separat rapport, som väntas stå klar någon gång till våren 2010.Med hopp om god läsning!Ludvig Papmehl-Dufay, KLM