tisdag 8 oktober 2019
Nytt skede vid Snapperisskogen

Författare: Johan Åstrand Johan Åstrand

Undersökningen vid Snapperisskogen avslutades enligt planerna den siste augusti. Under de sista dagarna av grävningen undersöktes den stora hällkista som påträffades i det södra gravröset. På botten av graven fanns bland annat två flintdolkar och en rad andra flintföremål. Allt låg på plats där det lagts ned för ca 4000 år sedan. Filmen som finns på länken nedan visar arbetet under grävningens slutfas.

https://youtu.be/OC218SRYogM

När utgrävningen nu är klar fortsätter arbetet med att analysera och bearbeta allt det som tillvaratagits och dokumenterats. Ett första steg är att välja vilka prover som ska analyseras och sedan skicka iväg dessa till laboratorier. Fynden rengörs och registreras och sådana fynd som ska genomgå speciell analys, till exempel brända ben från gravar, skickas till specialister. Efterhand kan vi även påbörja rapportarbetet. Resultaten av undersökningen kommer att redovisas på flera olika sätt. Det kommer att bland annat att presenteras en faktainriktad rapport, en bok där man diskuterar de mest intressanta resultaten, en kort skrift som vänder sig till allmänheten och dessutom en film som sammanfattar resultaten. Fortsätt gärna att ta del av det arbetet. Vi förväntar oss svar på många spännande frågor.

Kommentera