torsdag 16 juli 2015
Publik tidsresa mitt i Soweto, Sydafrika

Författare: Ebbe Westergren Ebbe Westergren

 ”Use the past, create the future”

Spelar historien någon roll idag? I Sydafrika är ett flertal historiska händelser och dokument högaktuella i dagspolitiken och citeras ofta. Det gäller bl.a. Freedom Charter, ett dokument för ett framtida Sydafrika som formulerades 1955, men som känns lika aktuellt idag. Det är heta ord i dagspolitiken: ”The people shall govern”, ”Equal rights”, “Houses and Security”, “Land use”…

Det är nu 60 år sedan Freedom Charter antogs av en folklig grupp på ett fält i Kliptown, Soweto, trots ett starkt motstånd från apartheidregeringen. Jubiléet har firats på ett flertal olika sätt. Den 29 juni samlades ungefär 300 människor från hela Sydafrika på den historiska platsen mitt i Soweto för att aktualisera Freedom Charter i ett tidsreseevent. Kalmar läns museum var en av arrangörerna och programmet/scenariot har skrivits av Kalmar läns museum, Ebbe Westergren tillsammans med ett par sydafrikanska kollegor. Huvudarrangörer var Kulturdepartementet i Sydafrika, tillsammans med det lokala museet, Bridging Ages Sydafrika och Bridging Ages International/Kalmar läns museum.

Syftet med eventet var att tolka Freedom Charter i dagens Sydafrika, punkt för punkt. Efter inledningar av biträdande kulturministern Rejoice Mabudafhasi och Sveriges ambassadör Anders Hagelberg gjordes ett interaktivt historiskt rollspel för att ge en förståelse för förhållandena 1955. Därefter startades en kreativ process bland de 300 deltagarna, för att i sång, bild, drama, dikt eller tal skapa uttryck hur Sydafrika kan bli en ”inclusive country for all”. Den sista timmen presenterades drömmarna och förhoppningarna av ung och gammal på ett fantastiskt idérikt sätt. Så småningom ska detta publiceras i en bok.

För Kalmar läns museum var det en stor ära att få vara med om att forma och genomföra detta program. Förberedelserna har varit många och inte helt enkla, inte minst för att flera grupper anser sig ha rätten till att båda äga och tolka Freedom Charter i dagens samhälle.

Varför skulle man inte kunna göra något liknande i Sverige utifrån ett svenskt historiskt/politiskt dokument, kanske i Almedalen? Kan det göras lika brännande som i Soweto?

”Use the past, create the future”

Ebbe Westergren


Kommentera