• Dolken.

    Dolken.

  • Flintspetsen.

    Flintspetsen.

  • Tove och Arwo rensar bort lagret av jord och sten under hällkistan.

    Tove och Arwo rensar bort lagret av jord och sten under hällkistan.

tisdag 16 juli 2019
Senneolitisk dolk funnen i Snapperiskogen!

Författare: Sandra Lundholm

Arbetet med hällkistan i den norra delen av undersökningsområdet fortsätter och nu är vi inne på sluttampen. Denna har ni kunnat läsa om i ett tidigare inlägg här på bloggen.

Det är svårt att säga på förhand vilka fynd graven skulle innehålla, men typiska fynd för hällkistor är dolkar och pilspetsar i flinta samt hängen av skiffer. Föremålen eller föremålet lades ner i graven tillsammans med den döde som en gravgåva. Vid undersökningen av insidan av hällkistan i förra veckan fann vi en 7 cm lång flintspets, vilket passade väl in i dateringen av graven till senneolitikum.

Flintspetsen.

Flintspetsen.

Denna veckan började vi med att lyfta de stenar och större hällar som ingått i hällkistan. Efter att stenarna lyftes bort med grävmaskin så rensades den lösa jorden bort i botten av graven. Detta gör vi för att kunna se om det ligger några äldre lämningar kvar under graven. 

Tove och Arwo rensar bort lagret av jord och sten under hällkistan.

Tove och Arwo rensar bort lagret av jord och sten under hällkistan.

Vid rensning framkom en ca 12,5 cm lång senneolitisk dolk som verkar har legat under eller i kanten av graven. Frågan är om dolken legat under en av stenarna till graven eller om den lagts ner i kanten av hällkistan. Om dolken lagts ner under en av stenarna kan den kanske tillhöra en äldre grav som legat under hällkistan, eller att den möjligen har lagts ner under stenarna när hällkistan anlades. När hela ytan har rensats så kanske vi får svaret på den frågan.

Dolken.

Dolken.

Den som gräver får se. 
 

Kommentera