• Schaktet på Västra borggården med grundmurar och bevarade kulturlager.

    Schaktet på Västra borggården med grundmurar och bevarade kulturlager.

  • Fotot visar grundläggningen av muren i Lilla Amiralitetskällaren. I förgrunden det stenlagda golvet.

    Fotot visar grundläggningen av muren i Lilla Amiralitetskällaren. I förgrunden det stenlagda golvet.

fredag 3 maj 2013
Undersökning på Kalmar slott

Författare: Cecilia Ring Cecilia Ring

Förra veckan gjordes en mindre förundersökning på Kalmar slott. Detta gjordes inför planerna på att bygga till ett nytt kök på slottet. Ett provschakt togs upp på den nordvästra yttre borggården. Redan på 1930-talet gjorde Martin Ohlsson undersökningar där i samband med de stora renoveringsarbetena på slottet. Nu påträffades både brandlager, byggnationslager och grundmurar. Fyndmaterialet var sparsmakat men vi hittade ett par intressanta keramikskärvor.

Resten av underökningen företogs tursamt nog inomhus (då vårvädret fortfarande var nyckfullt). I källaren i den norra delen av slottet, närmare bestämt i den s.k. Lilla och Stora Amiralitetskällaren grävdes två mindre schakt för hand i varje rum. Under de moderna betongplattorna med tillhörande sättsand fanns i båda rummen omsorgsfullt lagda golv av sten. Dessas ålder är dock fortfarande inte utrett. Kan det vara original från 1550-talet? I övrigt var det sparsamt med både konstruktioner och fynd. Men vi fick i alla fall möjlighet att dokumentera grundläggningen av väggarna i båda källarrummen. I den östra källaren fanns också, intill källargrunden en nedgrävning samt ett stolphål. Bägge äldre än själva grunden.

Om planerna på att förnya och förbättra köket på slottet genomförs kommer det sannolikt att bli en slutundersökning på västra borggården under sommaren. Och om det blir som länsstyrelsen förordat så kommer allmänheten att beredas möjlighet att besöka utgrävningarna.


Kommentarer

  • Fredrik

    Postad av Fredrik, 2013-06-10 14:08:22

    Skoj hör att det ev. kan vara grävningar på G med tillhörande visning av dom - inte så bra att det redan är igång slutet av juni för då är jag förbi Kalmar i ett ärende...

Kommentera