lördag 27 oktober 2012
Vägs ände

Författare: Lars Einarsson Lars Einarsson

Undersökningsfartyget M/S Calmare Nyckel lastas och lossas i Kalmar hamn. 2012 års undervattensarkeologiska undersökningar av Kronan är fullbordade. Vattenspegeln öster om Öland är återigen öändlig, och vraket får slumra ännu ett år. Trossdäcket är färdiggrävt och blickarna riktas nu med spänning mot de kvarvarande delarna av vrakplatsens centrum.

Kommentera