lördag 27 oktober 2012
Världsrekord i marinarkeologi!

Författare: Lars Einarsson Lars Einarsson

Vraket av regalskeppet Kronan har undersökts varje år sedan upptäckten i augusti 1980. 29 år av fortlöpande undervattensarkeologi är ett svårslaget världsrekord. Mer än 30 000 föremål har bärgats från stormaktstidens största skepp. 800 män omkom när Kronan kantrade, exploderade och sjönk i inledningen av sjöslaget mellan den svenska och den förenade dansk-holländska flottan öster om Öland den 1 juni 1676. Det gör Kronan till den största fartygskatastrofen i svensk historia, fram till M/S Estonias tragiska förlisning hösten 1994. Till skillnad från regalskeppet Vasa, sjönk Kronan fullt rustad klar för strid. Ombord fanns av regelmässiga skäl endast män, men från varierande samhällsskikt och från olika delar av rikets provinser. Skeppssamhället Kronan frystes i sitt dödsögonblick. Utforskandet av Kronan är som att resa i en tidsmaskin, tillbaka till ett samhälle som slumrat i glömska i mer än 300 år. Bärgningen av fynden från havets botten väcker liv i vår historia och kan berätta om hur tillvaron gestaltade sig för människorna i krigets och fredens 1600-tal. För det var inte bara krig som vardagen bjöd upptogs. Sanningen är den, att tillfällena för egentlig strid var få. Fynden från Kronan berättar om hur tiden fördrevs med spel och dobbel, musik, läsning, matlagning och hantverk. Klädfynden berättar om mode, alkohol och tobak om njutningsmedel och medikamenter om sjukdomar och andra farsoter som grasserade. Lars Einarsson

Kommentera