Olssonska gården i Torsås

Projektledning för fastighetsförvaltning vid restaurering och ombyggnad

År 2017-2020 har Kalmar läns museums bebyggelseantikvarier hjälpt Torsås kommun att genomföra en rad underhålls- och ombyggnadsarbeten inom Olssonska gården. Hela Olssonska gården, med trädgård och sju byggnader, skyddas sedan 2004 som byggnadsminne. Arbetena har utförts enligt en prioriteringslista som länsmuseet upprättat tillsammans med ATRIO arkitekter. Projektet har delvis finansierats genom stöd från länsstyrelsens utvecklingsenhet, inom landsbygdsprogrammet 2014–2020.

Det övergripande målet har varit att fortsätta utveckla Olssonska gården som ett kulturcentrum. En av de viktigaste åtgärderna har varit att genom ett förbättrat brandskydd tillgängliggöra huvudbyggnadens andra våning för besökare. Arbetena på gården beskrivs i de bifogade rapporterna. Under 2020 genomfördes en större översyn av byggnadernas elinstallationer.

År: 2017-2020

Ort: Torsås

Beställare: Torsås kommun

Ansvarig: Jan Westergren

Dokument:

Olssonska gården: Utvändig målning av huvudbyggnaden (pdf)

Olssonska gården: Målning av hallen på övervåningen (pdf)

Olssonska gården: Ombyggnad av skorstenar på huvudbyggnaden (pdf)

Olssonska gården: Takarbeten på fotoateljén (pdf)

Olssonska gården: Renovering av balkong och källarlucka (pdf)

Olssonska gårdens ladugård: Omläggning av tak (pdf)

Olssonska gården: Renovering av brygghuset (pdf)

Olssonska gårdens huvudbyggnad: Åtgärder för förbättrad tillgänglighet och utrymning (pdf)