Bidrag

   Bidrag till vård av kulturmiljöer

   Det finns en möjlighet att söka bidrag för renoveringar av kulturhistoriskt intressanta miljöer. Om du är intresserad av att söka bidrag från länsstyrelsen bör du först och främst läsa länsstyrelsens faktablad "Bidrag till vård av kulturmiljöer", klicka här för att komma till länsstyrelsens hemsida.

   Våra bebyggelseantikvarier kan fungera som den antikvariska expert som krävs när det gäller antikvarisk medverkan. Faktabladet från länsstyrelsen har en rubrik "Innan du skickar in din ansökan". Där efterfrågas en del uppgifter som vi på länsmuseet kan bistå dig med, de är här listade i punktform:

   1. Arbetsbeskrivning. Antikvarisk medverkan, tidigare kallat "antikvarisk kontroll", betyder att du ska välja en antikvarisk expert som du ska samråda med inför din bidragsansökan. Den byggnadantikvariske experten stämmer av och diskuterar med dig om vilka åtgärder och material som kan komma att vara aktuella och det skriver du in i din bilaga kallad "arbetsbeskrivning" som är en del av din ansökan till länsstyrelsen.
   2. Tre kostnadsberäkningar. Till ansökan bifogar du också en offert på vad den kommande antikvariska medverkan kan innebära för ditt projekt. Kalmar läns museum bistår gärna dig med en sådan uppskattning som sen kan bifogas ansökan under rubriken "tre kostnadsberäkningar". Genom att bifoga en kostnadsuppskattning från oss visar du att det är oss du vill ha som antikvarisk expert.
   3. Intyg. Vi byggnadsantikvarier på Kalmar läns museum har samtliga den erfarenhet som krävs för att få vara antikvarisk expert. Ett intyg om vår kompetens får du av oss, det bifogar du ansökan under rubriken "intyg".

   Beslutar länsstyrelsen att ditt projekt som du sökt pengar till får bidragsmedel, så deltar och följer vi arbetet som därmed sker under antikvarisk medverkan. Då arbetet avslutats skriver vi en rapport med foton över vad som gjorts. Den blir för många en uppskattad sammanfattning på allt som hänt under renoveringen.