Energismart – Energieffektivisering av gamla hus

Har du funderat på att energieffektivisera ditt hus? Det är klart du har. Genom energibesparande åtgärder kan du både spara pengar och bidra till miljöarbetet. Men åtgärderna kan också påverka miljön och till och med din ekonomi negativt. Vandringsutställningen Energismart – om varsam energieffektivisering handlar om varsam energieffektivisering.

Hur sparar jag energi utan att förstöra mitt fina hus? Måste jag byta de gamla fönstren? Måste originaldörren bytas mot en ny? Vad kan jag själv göra utan att det kostar så mycket pengar? Fastighetsägare, stora som små, ägare till sekelskifteshus eller villa från 1950-talet, har att ta ställning till hur man bäst energieffektiviserar sina hus. Från samhället i stort är trycket hårt på sådana åtgärder och det finns många sätt att utföra dem på.  Länsmuseets bebyggelseantikvarier får ständigt frågor i ämnet. Under 2013-14 gör vi därför en särskild satsning på information om energieffektivisering av gamla hus. Bland annat vill vi visa att byggnadsvård och varsam ernergieffektivisering bidrar till ett hållbart samhälle. Satsningen görs i samarbete med Länsstyrelsen Kalmar län och Kalmar Energi.

Här kan du läsa mer om invigningen av utställningen.

Här kan du ladda ner eller läsa om utställningsfoldern


Vill du att utställningen ska komma till din kommun, ditt samhälle, din konferens eller mässa?  Hör av dig!

Energismart är i grunden en kompakt, flexibel och portabel utställning. Den består av 4 pelare med text och montrar samt ett bildspel. Ett faktablad hör till utställningen och ger en djupare inblick i ämnet. Till utställningen kan knytas utbildningsinstatser, stadsvandringar etc. Använd gärna utställningen som en plats för samtal kring det viktiga och aktuella temat!

Kontaktperson: Liselotte Jumme liselotte.jumme@kalmarlansmuseum.se 0480-451389

Tidigare utställningsplatser

 • Vimmerby, Villamässan 5 september 2015
 • Vimmerby stadshus 7-25 september 2015
 • Västervik Energiting Sydost 12 november 2015
 • Vimmerby 7-24 september 2015
 • Kalmar läns museum 27 november 2013 -22 mars 2014
 • Vimmerby, Carlenskogs byggvaruhus 25-29 mars 2014
 • Hultsfred, Rock City under Energimässa 2014 Energi & Livsstil 4-5 april 2014
 • Glömminge, byggnadsvårdsmässa 10-11 maj 2014
 • Hörby museum juli –augusti 2014
 • Nybro, Kristallen vid Energimässan 4 oktober 2014
 • Oskarshamn, Kulturhuset, 10-25 oktober 2014