Tips, länkar och råd

Hur ska jag som husägare tänka när det är dags att renovera mitt gamla hus? Vilka byggnadsdelar har redan hög kvalitet? Hur får jag ett hus som jag trivs i utan att husets historiska uttryck går förlorat?

Här hittar du en serie faktablad med tips och råd om underhåll, skötsel och renovering om specifika byggnadstyper, traditionella byggnadstraditioner och aktuella teman som kan skrivas ut och användas. De finns också att hämta på Kalmar läns museum och Länsstyrelsen Kalmar län. Faktabladen är framtagna i samverkan med Länsstyrelsen Kalmar län.

Faktabladens syfte är att hjälpa hur du som husägare ska tänka kring renovering och restaurering för att uppnå en bra balans mellan de båda. Snällt för både plånboken och miljön!

Faktablad om hur du tar hand om gamla hus (pdf)

Faktablad om jordkällare (pdf)

Faktablad om skiftesverk (pdf)

Faktablad om stenkällare (pdf)

Faktablad om stråtak, vasstak,och halmtak (pdf)

Faktablad om tak av lertegel (pdf)

Faktablad om varsam energieffektivisering (pdf)

Faktablad om ängslador (pdf)

Faktablad om Ölands väderkvarnar (pdf)

Bidrag till kulturhistoriska miljöer

Vårdar du en kulturmiljö så att den bevaras för framtiden? Eller arbetar du för att göra en kulturmiljö mer tillgänglig och användbar? Du kan söka bidrag för det hos länsstyrelsen.

Kulturhistoriskt värdefulla byggnader, miljöer och landskap är gemensamma källor till kunskap och upplevelser. Du kan söka bidrag från oss om du vårdar en kulturmiljö på ett sådant sätt att den bevaras för framtiden eller om du gör den mer tillgänglig och användbar för alla.

Läs mer om hur du ansöker om bidrag till kulturhistoriska miljöer på länsstyrelsens webbplats