Ta hand om ditt hus

Hur ska jag som husägare tänka när det är dags att renovera mitt gamla hus? Vilka delar av byggnaden har redan hög kvalitet och hur kan jag skapa en trivsam miljö utan att förlora husets historiska karaktär och charm? Här hittar du en serie faktablad med tips och råd om underhåll, skötsel och renovering för specifika byggnadstyper, traditionella byggnadstraditioner och aktuella teman. Dessa faktablad är utvecklade i samarbete med Länsstyrelsen Kalmar län.

Syftet med faktabladen är att vägleda dig som husägare i att balansera renovering och restaurering på ett sätt som gynnar både plånboken och miljön.

Faktablad om hur du tar hand om gamla hus (pdf)

Faktablad om jordkällare (pdf)

Faktablad om skiftesverk (pdf)

Faktablad om stenkällare (pdf)

Faktablad om stråtak, vasstak,och halmtak (pdf)

Faktablad om tak av lertegel (pdf)

Faktablad om varsam energieffektivisering (pdf)

Faktablad om ängslador (pdf)

Faktablad om Ölands väderkvarnar (pdf)

Ansök om bidrag till kulturhistoriska miljöer

Vårdar du en kulturmiljö så att den bevaras för framtiden? Eller arbetar du för att göra en kulturmiljö mer tillgänglig och användbar? Du kan söka bidrag för det hos länsstyrelsen.

Kulturhistoriskt värdefulla byggnader, miljöer och landskap är gemensamma källor till kunskap och upplevelser. Du kan söka bidrag från oss om du vårdar en kulturmiljö på ett sådant sätt att den bevaras för framtiden eller om du gör den mer tillgänglig och användbar för alla.

Läs mer om hur du ansöker om bidrag till kulturhistoriska miljöer på länsstyrelsens webbplats