Kyrkogårdar och begravningsplatser

Länsmuseets bebyggelseantikvarier medverkar vid underhåll och renovering av det kyrkliga kulturarvet på uppdrag av fastighetsägarna. Det kan handla om allt från fasadrenoveringar och konserveringsarbeten till installation av nya värmesystem och omgestaltning av kyrkorum. Vi arbetar även med rådgivning, forskning och dokumentation i anslutning till kyrkor och kyrkogårdar. I museets arkiv och bibliotek finns ett mycket omfattande forskningsmaterial om länets kyrkor.

Inventering av kyrkogårdar och begravningsplatser

På uppdrag av Växjö stift har Kalmar läns museums byggnadsantikvarier genomfört en inventering och kulturhistorisk värdering av alla kyrkogårdar och begravningsplatser i Kalmar län. Inventeringen genomfördes åren 2006 till 2006 Det främsta syftet med inventeringen har varit att:

  • ta fram ett gemensamt kunskaps- och prioriteringsunderlag för och förvaltning av kyrkogårdar och begravningsplatser
  • ta fram underlag för myndigheter och kyrkan regionalt för handläggning av kyrkoärenden enligt kulturminneslagen och olika finansiella stödsystem
  • skapa ett gemensamt kunskapsunderlag för kulturhistorisk värdering och prioritering samt i sig utgöra ett samlat forskningsmaterial
  • verka för ökad förståelse för kyrkogårdens kulturarv såväl lokalt som i kontakter mellan kyrkan och samhället.

Varje rapport består av en historisk beskrivning av kyrkogården och de olika kvarteren samt en kulturhistorisk bedömning. Uppgifter och fakta kommer framförallt från Kalmar läns museums topografiska arkiv. För att komplettera informationen är även uppgifter och fakta hämtad från Riksantikvarieämbetet i Stockholm och hembygdslitteratur. I viss mån har även lantmäteriets handlingar och kartor använts.

Hitta din kyrkogård och fördjupa dig i detta kulturarv!

Kyrkan – ett levande tusenårigt kulturarv

Sedan slutet av vikingatiden har stora delar av Europas kulturutveckling styrts av kyrkan och den kristna religionen. Vårt sätt att tänka och hur vi betraktar vår omvärld styrs av en gemensam människosyn. Detta är grunden i vårt kulturarv. Den synliga delen av det kristna kulturarvet är våra kyrkor.

I Kalmar län finns några av Sveriges allra äldsta kyrkor bevarade. Flera av dem har varit i bruk utan uppehåll i snart 900 år. Sedan tidig medeltid tillhörde Kalmar län Linköpings stift och den norra halvan av länet har fortfarande sin biskop i Linköping, medan Öland och södra fastlandsdelen lyder under biskopen i Växjö. Den gemensamma kulturskatt som bevaras i Sveriges kyrkor, antingen i själva kyrkobyggnaden eller i alla dess inventarier, är unik i Europa.