Kulturarvsseminarium 2014

VARSAMHET & PLAN- OCH BYGGLAGEN

Seminariet ägde rum torsdagen 9 okt. i Forum i Oskarshamn

Årets seminarium vände sig till alla som planerar, förvaltar eller bor. Varsamhet
gäller för alla ändringar av alla hus. Genom att ta tillvara de kulturvärden
som finns så skapar vi en bra miljö att vistas i, bo i eller besöka.

Vi bjöd på en mix av föredrag och trevlig samvaro. Deltagarna kunde ta del av
och inspireras av både ideella krafter och professionella som på olika sätt arbetat med
årets tema.

 

För ytterligare information kontakta:
Ulrika Haraldsson, Kalmar läns museum, mobil 070-385 13 27
ulrika.haraldsson@kalmarlansmuseum.se

 

Nedan finner ni powerpointpresentationer / pdf från föreläsare på seminariet

liselotte_jumme_kunskap_-_varsamhet_ohamn_2014.pdf pdf 4 MB

annika_andersson_kalmar_bjerking.ppt ppt 11 MB

peter_s_rensen_erfarenheter_fr_n_barrikaden.ppt ppt 38 MB

otto_ryding_ppp_pbl_o_k_v_rden_oskarshamn_141009.pptx pptx 15 MB

margareta_gustafsson_semoskoff.pptx pptx 4 MB