Kulturmiljöunderlag

    Bebyggelseenheten vid Kalmar läns museum tar fram kulturmiljöunderlag, vanligast genom beställning från länets kommuner. Det handlar om kunskapsunderlag, bedömningar och rekommendationer för enskilda byggnader, kvarter, stadsdelar eller för en hel ort. I dokumentet nedan finns exempel på tjänster som vi kan erbjuda, samt kontaktuppgifter till våra byggnadsantikvarier. Kontakta oss gärna för mer information eller för att diskutera era behov!

    Kulturmiljön är en viktig resurs i stadsutveckling och samhällsplanering. En förvaltad kulturmiljö ger hemkänsla och rika livsmiljöer. Den kan attrahera nyinflyttare, företag och besökare. Plan- och bygglagen ställer krav på hänsyn till kulturvärdena på en plats vid planläggning och i ärenden om bygglov. I samspelet mellan nytt och gammalt, mellan att bevara och förändra, behövs kunskap och vägledning om hur en miljö kan utvecklas med bibehållna kulturvärden.

    Länsmuseet samarbetar med med bland andra Atrio arkiteker Kalmar AB för arktiektkompetens och Vatten och samhällsteknik AB för bred kompetens inom samhällsplanering.

    Kulturmiljöunderlag, Plan- och byggfrågor (PDF) pdf 508 kB