Kyrkor

Kyrkan är ett levande 1000-årigt kulturarv. Sedan slutet av vikingatiden har stora delar av Europas kulturutveckling styrts av kyrkan och den kristna religionen. Vårt sätt att tänka och hur vi betraktar vår omvärld styrs av en gemensam människosyn. Detta är grunden i vårt kulturarv. Den synliga delen av det kristna kulturarvet är våra kyrkor. I Kalmar län finns några av Sveriges allra äldsta kyrkor bevarade. Flera av dem har varit i bruk utan uppehåll i snart 900 år. Sedan tidig medeltid tillhörde Kalmar län Linköpings stift och den norra halvan av länet har fortfarande sin biskop i Linköping, medan Öland och södra fastlandsdelen lyder under biskopen i Växjö. Den gemensamma kulturskatt som bevaras i Sveriges kyrkor, antingen i själva kyrkobyggnaden eller i alla dess inventarier, är unik i Europa.

Länsmuseets bebyggelseantikvarier medverkar vid underhåll och renovering av det kyrkliga kulturarvet på uppdrag av fastighetsägarna. Det kan handla om allt från fasadrenoveringar och konserveringsarbeten till installation av nya värmesystem och omgestaltning av kyrkorum. Vi arbetar även med rådgivning, forskning och dokumentation i anslutning till kyrkor och kyrkogårdar. I museets arkiv och bibliotek finns ett mycket omfattande forskningsmaterial om länets kyrkor.

​Här nedan hittar du rapporter utförda under ett inventeringsprojekt som utförts av alla kyrkogårdar i Kalmar län. Hitta din kyrkogård och fördjupa dig i detta kulturarv!

Här kan du läsa rapporterna.