Fredriksskansområdet

Den kulturhistoriska utredningen utfördes som ett underlag inför planeringen om området där bl a ny detaljplan skulle tas fram. Utredningens syfte var att belysa kulturhistoriska förhållanden och ge antikvariska rekommendationer avseende områdets olika delar och dess  bebyggelse. I utredningens inledande del finns ett ”matigt” historikavsnitt för hela Malmfjärdsområdet. Det finns också ett avsnitt som behandlar föreningslivet och folklivet på Fredriksskans.

fredriksskans_lagupplost.pdf pdf 14,400 kB

Ort: Kalmar

Ansvarig: Lotta Lamke

Beställare: Kalmar kommun

År: 2011

  • Fredrikskans läktare. Foto Mats Neander
  • Fredriksskansområdet
  • Fredriksskansområdet
  • Fredriksskansområdet