Kalmar slott

”Sveriges bäst bevarade renässanslott” är en bra beskrivning på ett slott som skrivit in sig i vår Svenska historia. Ett besök här är en upplevelse som tilltalar alla åldrar från förskolebarn till aktiva pensionärer. Statens fastighetsverk förvaltar Kalmar slott och tillsammans med det kommunala Kalmar slott AB verkar man för att denna byggnad används till aktiviteter som fungerar i den känsliga miljön. Kalmar läns museums byggnadsantikvarier utarbetar kulturhistoriska underlag inför renoveringsarbeten och andra förändringar samt medverkar som antikvariska kontrollanter sedan 1990-talet.

Ort: Kalmar

Ansvarig: Richard Edlund

Beställare: Statens fastighetsverk, Karlskrona

År: 2014

  • Kalmar slott
  • Kalmar slott
  • Kalmar slott
  • Kalmar slott