Kulturmiljöprogram i Emmaboda kommun

Emmaboda kommun håller på med uppdatering av sitt kulturmiljöprogram. I Kalmar län är man därmed först ut. Flera andra kommuner är i uppstarskedet att uppdatera sina gamla program eller göra nya, t ex Högsby och Västervik. Vi har nu fältinventerat ca 60 kulturmiljöer i Emmaboda under 3 års tid. Revidering av programmet planeras för 2016, så det finns ännu möjlighet att lämna synpunkter på områdesbeskrivningarna, som finns på Emmaboda kommuns hemsida.

KULTURMILJÖDAGAR UNDER 2016:

Lördag 23 April vid Rubens stuga, Boda Glasbruk: Kulturmiljödag tema glasbrukssamhället.

Onsdag 27 april kl 18.00 Emmaboda bibliotek: Informationsmöte om kulturmiljöprogrammet.

Lördag 28 maj Galleri Garvaregården Långasjö; Kulturmiljödag tema Skogs­landet/möbelindustri.

Lördag 3 september Stallplan i Visse­fjärda; Kulturmiljödag tema Nils Dacke.

Lördag 17 september Flygtmuseet, Lindås; Kulturmiljödag tema Lyckebyån och industrierna.

  • Emmaboda kommun och Kalmar läns museum informerar om det nya Kulturmiljöprogrammet
  • Kalmar läns museum arrangerar familjeaktiviteter och rollspel
  • Kalmar läns museum erbjuder rådgivning om renovering av kulturhistoriska byggnader
  • Lokala hantverkare finns på plats för rådgivning och information

Kulturmiljödagarna arrangeras av Emmaboda kommun i samarbete med lokala arbetsgrupper/samhällsföreningar/hembygdsföreningar och i samarbete med Länsstyrelsen i Kalmar län.

Länk till alla 72 områdesbeskrivningar:

http://www.emmaboda.se/For-invanaren/Kultur/Kulturmiljovard/Kulturmiljoprogram/Omradesbeskrivningar/

Ort: Emmaboda kommun

Ansvarig: Susann Johannisson

Beställare: Emmaboda kommun

År: 20122016

  • Rubens stuga
  • Kulturmiljöprogram i Emmaboda kommun
  • Kulturmiljöprogram i Emmaboda kommun
  • Kulturmiljöprogram i Emmaboda kommun