Övergripande bebyggelsehistorisk utredning för Påskallavik och Vånevik

Nu är den bebyggelsehistoriska utredningen för de båda samhällena Påskallavik och Vånevik i Oskarshamns kommun klar. På uppdrag av kommunen har Kalmar läns museum undersökt hur bebyggelsen i de båda kustsamhällena vuxit fram och vad som idag utmärker bebyggelsen i olika områden. Båda samhällena är en del av riksintresset "Em-Påskallavik - Vånevik". En översyn av riksintresset pågår och utredningen har tagits fram som ett led i det arbetet. Ett förslag är att ge riksintresset nya avgräsningar samt att döpa om det till "Smålands stehuggarkust" för att bättre fokusera på riksintressets kärna det vill säga stenhuggeriindustrin.

Övergripande bebyggelsehistorisk utredning för Påskallavik och Vånevik pdf 8,643 kB

Ort: Kalmar län

Ansvarig: Richard Edlund och Magdalena Jonsson

Beställare: Oskarshamns kommun

År: 2015

  • Övergripande bebyggelsehistorisk utredning för Påskallavik och Vånevik
  • Övergripande bebyggelsehistorisk utredning för Påskallavik och Vånevik
  • Övergripande bebyggelsehistorisk utredning för Påskallavik och Vånevik
  • Övergripande bebyggelsehistorisk utredning för Påskallavik och Vånevik