Kulturmiljöprogrammet i Emmaboda kommun

Kalmar läns museum arbetar i nära samarbete med Emmaboda kommun och lokala arbetsgrupper för att revidera det gamla kulturmiljöprogrammet från 1981. Hösten 2013 genomfördes fältinventering i delområde 1; Algutsboda socken, för att avgöra och beskriva det kulturhistoriska värdet i de 20 utvalda kulturmiljöerna. Dessa har fått en kulturhistorisk klassning och beskrivning, vilka kommer att läggas ut på Emmaboda kommuns hemsida våren 2014. Slutresultatet kommer att läggas in i en databas, som stöd för kommunens handläggare. Arbetet har kunnat komma till stånd tack vare bidrag från Länsstyrelsen Kalmar län.

Kulturmiljöprogrammet i Emmaboda kommun pdf 1,569 kB

Ort: Emmaboda

Ansvarig: Lotta Lamke och Susann Johannisson

Beställare: Emmaboda kommun

År: 2014

  • Kulturmiljöprogrammet i Emmaboda kommun
  • Kulturmiljöprogrammet i Emmaboda kommun
  • Kulturmiljöprogrammet i Emmaboda kommun
  • Kulturmiljöprogrammet i Emmaboda kommun