Skeppsbron – Barlastudden

Den kulturhistoriska utredningen har tagits fram för att klargöra vilka delar av hamnens bebyggelse som bör skyddas, vilken karaktär olika delar av hamnen har och hur karaktären kan skyddas samt hur bebyggelsen i kvarteren Riddarhuset och Långholmen påverkas av ett eventuellt bygge av en mässhall. Utredningen omfattar området från Skeppsbron i norr till Barlastudden i söder. Området har vart bebyggt sedan medeltiden fram till idag. 

Skeppsbron – Barlastudden, Västervik pdf 5,256 kB

Ort: Västerviks

Ansvarig: Lott Lamke

Beställare: Västerviks kommun

År: 2009

  • Skeppsbron – Barlastudden
  • Skeppsbron – Barlastudden
  • Skeppsbron – Barlastudden
  • Skeppsbron – Barlastudden
  • Skeppsbron – Barlastudden