Bötterum hembygdspark

Bötterums gästgiveri skapar tillsammans med det gamla tingshuset en samlad gårdsbild intill väg 34 mellan Ålem och Högsby. Marknadsboden och ladugården är skyddade som byggnadsminne sedan 2010 och ingår i byggnadsförklaringen; Bötterums tingshus m.fl. byggnader. Idag fungerar området som hembygdspark och ägs sedan 1947 av hembygdsföreningen i Långemåla. Unikt för Bötterum är att så många av husen står på sin ursprungliga plats.

Marknadsboden och ladugården ingår i byggnadsminnesförklaringen och renoverades 2016 samt 2017.

När marknadsboden uppfördes är inte känt men den kan vara från 1800-talets första hälft. Vinden har använts som magasin bl.a. för säd, bottenvåningen har fungerat som marknadsbod och källaren har fungerat som förvarings­utrymme för bland annat rotfrukter. Under 2016 lades taket om och renovering utfördes av källarbjälklaget. Renoveringen syftade till att säkra upp bygganden så att den kan bevaras och brukas.

Ladugården i Bötterum är troligen uppförd någon gång under 1900-talets början (1900–1920) och var en del av Tingshusets gårdsanläggning. I folkmun kallas den för ”lilla ladugården” då det tidigare har funnits en mycket större ladugård på gården. Byggnaden fungerade som ladugård vid tiden för uppförandet, och på 1990-talet byggdes delar av den om till stall. Däremellan hade byggnaden också en funktion som garage och verkstad. Under 2018 lades taket om, nya ventilationshuvar monterades och panelen till ladugården byttes ut.

Uppdrag: Antikvarisk medverkan vid restaurering

År: 2017

Ort: Bötterum, Högsby kommun

Beställare: Långemåla hembygdsförening

Ansvariga byggnadsantikvarier: Ellen Ronsten och Ulrika Haraldsson