Folkets hus i Åfors

Folkets hus i Åfors uppfördes 1956 efter ritningar av arkitekt Gösta Johannesson, Emmaboda. Många ursprungliga byggnadsdetaljer finns kvar sedan uppförandet. Bland annat golven i bottenvåningens och källarens foajéer med den ursprungliga beklädnaden av glasmosaik från Kosta glasbruk. Många mosaikbitar hade lossnat eller satt löst. Tack vare att glasbitar sedan uppförandet fanns bevarat i byggnaden kunde dessa användas till renoveringen som utfördes 2018.

Uppdrag: Antikvarisk medverkan vid renovering av glasmosaikgolv

År: 2018

Ort: Åfors, Emmaboda kommun

Beställare: Åfors Folkets hus förening

Ansvarig byggnadsantikvarie: Jan Westergren

Rapport: Antikvarisk medverkan vid renovering av glasmosaiksgolv (pdf)

Närbild av skadan i det sydvästra hörnet.
I hinken ligger funnen glasmosaik som rengjorts och används till renovering av golv.
Källarvåningens foajé efter åtgärd.
Närbild av lagningen i övervåningens foajé.