Kyrkeby gamla bränneri

Under ett par års tid har den gamla bränneribyggnaden vid Kyrkeby bränneri renoverats i samarbete med Vissefjärda hembygdsförening och tack vare bidrag från Länsstyrelsen i Kalmar län. Kyrkeby bränneri ska ha startats av Kronofogde Gösta Persson någon gång under 1700-talet. Enligt vad som sägs fick han särskilt tillstånd år 1771, från självaste kungen Gustav III. Patron Malmström uppförde vid mitten av 1800-talet ett nytt mycket större bränneri intill det gamla. Produktionen hölls igång ända fram till 1971 då staten tvingade alla småbrännerier i landet att stänga. Sedan dess har Kyrkeby varit ett museibränneri.

”Kyrkeby gård och bränneri” är skyddat som byggnadsminne sedan år 2000. Till anläggningen hör 28 byggnader, med bränneri, mälteri, spritcisternbyggnad, arbetarbostäder, herrgård, trädgård, en engelsk park och mycket annat. Hela miljön är intakt och välbevarad. Kyrkeby fick utmärkelsen Årets Industriminne år 2002.

Uppdrag: Antikvarisk medverkan vid renovering

År: 2017-2018

Ort: Vissefjärda, Emmaboda kommun

Beställare: Vissefjärda hembygdsförening

Ansvarig byggnadsantikvarie: Susann Johannisson

Rapport: Antikvarisk medverkan vid vid renovering av stomme och tak på Kyrkeby gamla bränneri (pdf)        

Tegelpannor från Bruatorps tegelbruk.
Murket virke i väggen mot öster och ett igentäppt avloppshål från bykkaret.
Bytt virke, tätningar med mossa och rensat avloppshål.
Bytt virke, tätningar med mossa och rensat avloppshål.
Syll mot väster efter åtgärder.
Rummet efter åtgärd.
Tvättgrytan efter åtgärd. Foto: Göran Persson.
Kyrkeby gamla bränneri. Foto: Göran Persson
Sydvästra hörnet före åtgärd. Dagsljuset sipprade in genom väggens skarvar.
Sydvästra hörnet efter åtgärd. Murket virke byttes och skarvarna tätades med mossa.