Stadsmissionen i Kalmar

Kalmar stadsmission på Södra Långgatan i Kalmar var ett rätt anonymt hus målat i 80-talsrosa kulör. När fasaden behövde göras om återställdes färgsättningen till den som huset haft på 1880-talet. Huset blev ett smycke längs med gatan som får många att höja på ögonbrynen!

Bremerska gården kallas också fastigheten efter den man som först lät bygga ett hus på tomten på 1600-talet, Jürgen Bremer. Dagens utseende fick huset på 1880-talet då det började användas som tryckeri och senare tidningsredaktion åt Kalmar läns tidning och tidningen Kalmar. Härifrån har många av Kalmar stads nyheter spridits under nästan 100 år! Renoveringen 2016-17 utfördes med antikvarisk medverkan från Kalmar läns museum.

Uppdrag: Antikvarisk medverkan vid fasadrenovering

År: 2016

Ort: Kalmar, Kalmar kommun

Ansvarig byggnadsantikvarie: Liselotte Jumme

Rapport: Antikvarisk medverkan vid renovering av Borgmästaren 11, sk Bremerska gården i Kalmar (pdf)