Stensjö by

Slingrande grusvägar omgivna av gärdsgårdar och sjöar leder fram till Stensjö by. Unikt för Stensjö by är den oskiftade och bevarade bymiljön. Byn visar ett tydligt exempel på hur det sena 1800-talet och tidiga 1900-talets ideal såg ut för en gård.

Ägaren till Stensjö by, Vitterhetsakademin, beställde arbetet inför ansökan om att göra Stensjö by till kulturreservat. Kulturreservat är en form av skydd för att bevara värdefulla kulturlandskap. Sammanställt underlag för markanvändning och naturvärden med byggnadsinventering och bebyggelseanalys fungerade som kunskapsunderlag vid ansökan till länsstyrelsen.

Uppdrag: Byggnadsinventering och bebyggelseanalys

År: 2016

Ort: Stensjö by, Oskarshamns kommun

Ansvariga byggnadsantikvarier: Magnus Johansson, Magdalena Jonsson

Beställare: Kungliga Vitterhetsakademin

Rapport: Byggnadsinventering och bebyggelseanalys av Stensjö by (pdf)

Betande får vid Stensjö by.
Betesmark.
Det stora rummet i bottenvåningen i museistugan. Rummet är inrett som det såg ut vid seklets början.
Byggnader.
Vy över Stensjö från öster.