Aktiviteter

   Unika historiska Kalmar län innehåller en mängd olika aktiviteter som bygger på besöksmålsutveckling.

   Det är dels aktiviteter som fungerar som marknadsföring av vårt rika kulturarv. Exempel är utflyktsguider för barn, skrivarcirklar för Wikipedia, portabla utställningar med tematisk inriktning med mera. Men projektet har också aktiviteter som syftar till att utveckla affärsmodeller för aktörerna och skapa tillväxt. Här finns föreläsningar, workshops och affärsutveckling som syftar till att skapa tillväxt hos de företag som jobbar med kulturarvet, idag och i framtiden.

   En annan viktig faktor är att skapa nya samarbetsformer. Genom gränsöverskridande samarbeten, skapande av kluster och affärsmodeller kan vi hjälpa varandra att utvecklas. Småföretag som samarbetar över kommungränserna. Föreningar och organisationer som bidrar med kunskap till varandra. Och ett helt län som tillsammans lyfter fram vårt unika kulturarv.

   Projektets primära målgrupper är småföretag och föreningar. Genom samverkan vill vi sedan skapa paketerade kulturarvsupplevelser för nyfikna barnfamiljer, aktiva 55+, unga livsnjutare och våra stolta länsinvånare. Många av aktiviteterna är anpassade för besöksnäringen men vi ser även skolan och boende i länet som viktiga kanaler.