Fortbildning och affärsutveckling

    Projektet Unika historiska Kalmar län kommer att genomföra kontinuerliga seminarier och andra fortbildningsinsatser. Dessa vänder sig dels till småföretag och föreningar som jobbar med kulturarvet. Men de inkluderar även personer som jobbar med affärsutveckling och besöksnäring inom kommunerna och övriga organisationer.

    Inriktningen på seminarier och workshops kommer att variera. Det kan handla om allt från nya perspektiv att se och förmedla kulturarvet till hur man skapar tillväxt i ett företag genom att arbeta med långsiktig hållbarhet. Planen är att seminarierna kommer att genomföras både digitalt och fysiskt.